Ochrona przeciwpożarowa w miejscu pracy jest bardzo ważna. Często wielu pracowników nie wie jak posłużyć się gaśnicą, a w efekcie istnieje zagrożenie poparzenia, a nawet śmierci. Dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się i skorzystania z naszych usług i szkoleń p.poż.


USŁUGI I SZKOLENIA P.POŻ:

  1. Dokumentacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
  2. Instruktaż użycia podręcznych środków gaśniczych – szkolenie praktyczne.
  3. Przeglądy kontrolne i naprawy gaśnic (legalizacja, naprawa, napełnianie)
    oraz hydrantów (legalizacja).
  4. Szkolenie z zakresu prowadzenia ewakuacji z miejsc zagrożonych.